22. HALL SENSOREN

imageEen Hall-sensor gebruikt het Hall-effect voor de meting van een magneetveld of elektrische stroom. Kan gebruikt worden om de afstand van een magneet in de buurt meten. Een Hall-sensor kan ook gebruikt worden om het magnetische veld te meten in een geleider of spoel.
Hall-sensoren kunnen eveneens gebruikt worden om een magnetisch veld te detecteren dat geïnduceerd is in een draad of spoel.

Vloeit er door een Hall-sensor een elektrische stroom en wordt deze in een loodrecht daarop staand magneetveld gebracht, dan levert hij een elektrische spanning, die proportioneel is met het product van magnetische veldsterkte en de stroom. Is de stroom bekend dan kan men de magnetische veldsterkte meten. Wordt het magneetveld door een stroomvoerende geleider of een spoel opgewekt dan kan men potentiaalvrij de stroomsterkte in die geleider of spoel meten. Door de spanning als referentie voor de ingangsstroom van de sensor te nemen kan men vermogen meten, werkelijk vermogen ofwel true-RMS.

Als de stroomsterkte en het magneetveld bekend zijn dan kan de Hall-sensor ook als metaaldetector gebruikt worden.

imageimageimage image

SCHETS

/***************************************************/
//HALL schakeling 22
//zowel switch als voor lineair
/***************************************************/
const int hallPin = 12;     // hall effect sensor pin
const int ledPin =  13;     // LED pin
// variables will change:
int hallState = 0;          // variabele om status hall sensor te lezen

void setup() {
  //pin als een output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);     
  // initialiseer de hall effect sensor pin als een input:
  pinMode(hallPin, INPUT);    
}

void loop(){
  // lees de status van de hall effect sensor:
  hallState = digitalRead(hallPin);

  if (hallState == LOW) {    
    // turn LED on:   
    digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  }
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

Lineair hall ARDUINO tool 22 lineair hall
Switch hall ARDUINO tool 22 switch hall

download ino via menu “Schets”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s