26. ULTRASONIC HCSR04

imageIn dit project zitten een helder infrarode (IR) LED en een fototransistor aan de vinger om de hartslag te meten. De rode LED knippert bij elke puls. Deze meter werkt als volgt: De LED aan de ene de kant van de vinger en fototransistor aan de andere kant.

Lees verder

25. BODEM HYGROMETER

imageIn dit project zitten een helder infrarode (IR) LED en een fototransistor aan de vinger om de hartslag te meten. De rode LED knippert bij elke puls. Deze meter werkt als volgt: De LED aan de ene de kant van de vinger en fototransistor aan de andere kant.

Lees verder

22. HALL SENSOREN

imageEen Hall-sensor gebruikt het Hall-effect voor de meting van een magneetveld of elektrische stroom. Kan gebruikt worden om de afstand van een magneet in de buurt meten. Een Hall-sensor kan ook gebruikt worden om het magnetische veld te meten in een geleider of spoel.
Hall-sensoren kunnen eveneens gebruikt worden om een magnetisch veld te detecteren dat geïnduceerd is in een draad of spoel.

Vloeit er door een Hall-sensor een elektrische stroom en wordt deze in een loodrecht daarop staand magneetveld gebracht, dan levert hij een elektrische spanning, die proportioneel is met het product van magnetische veldsterkte en de stroom. Is de stroom bekend dan kan men de magnetische veldsterkte meten. Wordt het magneetveld door een stroomvoerende geleider of een spoel opgewekt dan kan men potentiaalvrij de stroomsterkte in die geleider of spoel meten. Door de spanning als referentie voor de ingangsstroom van de sensor te nemen kan men vermogen meten, werkelijk vermogen ofwel true-RMS.

Als de stroomsterkte en het magneetveld bekend zijn dan kan de Hall-sensor ook als metaaldetector gebruikt worden.

Lees verder