Introductie (stoplicht)

OPDRACHT 1            STOPLICHTEN
Om te oefenen maak je eerst een eenvoudig stoplicht na.
Dat is de introductie en die  is hieronder beschreven.

traffic light controller

Zet bovenstaande schakeling op je breadbord.
De weerstanden zijn 220 ohm. (rood-rood-bruin)

PROGRAMMEREN
In deze introductie gaan we ook programmeren. Je kunt natuurlijk de schets zo overnemen, maar daar leer je niets veel van.

We leggen eerst uit wat we met bepaalde termen bedoelen. Daarvoor gebruiken we int, int komt van integer en is een vaste waarde die je gebruikt. Hieronder staat dat je poort 13 rood noemt. Bij programmeren is dat handig.
We noemen deze integers een variabele.
Op poort 13 zit rood, op 12 geel en op 11 groen.
Achter iedere regel staat een ; (punt-komma)
Iedere programmaregel moet worden afgesloten met een puntkomma. Een vergeten puntkomma zorgt ervoor dat een programma niet werkt. Let ook goed op hoofd en kleine letters! Altijd precies overnemen.

int rood = 13;
int geel = 12;
int groen = 11;

Nu gaan we de setup doen. Setup is zoiets als, “dit gaan we gebruiken”.

De term void is niet te vertalen, maar wil zoiets zeggen als een groep functies bij elkaar.
Tussen {} (zijn accolades) staat een blok informatie.

In een blok accolades kunnen meerdere blokken met weer accolades voorkomen. Zeg maar dat er meerdere kleine blokken kunnen zijn.Met void setup () { geef je aan wat je allemaal nodig hebt.
Je sluit het setup blok uiteraard weer af met een }.Hieronder staat: op de pinMode rood, nummer 13, gaat een aan-signaal komen. (=OUTPUT), sluit af met ; en dan hetzelfde voor de andere kleuren.

void setup()
{
pinMode(rood,OUTPUT);
pinMode(geel,OUTPUT);
pinMode(groen,OUTPUT);
}

We gaan nu 4 stappen programmeren

  1. groen en rood uit, geel 3 seconden aan
  2. geel uit, rood 5 seconden aan
  3. rood uit en groen 5 seconden aan
  4. geel 3 seconden aan
PROGRAMMEERTAAL  
// alles hier achter doet niet mee, dat zijn aantekeningen.
HIGH aan
LOW uit
digitalWrite actie op een poort
delay vertraging 1000=1 seconde
; einde opdracht

 

Hieronder de volledige schets.
SCHETS (volledig)

int rood = 13;
int geel = 12;
int groen = 11;

void setup(){
pinMode(rood,OUTPUT);
pinMode(geel,OUTPUT);
pinMode(groen,OUTPUT);
}

void loop(){
// groen en rood uit, geel 3 seconden aan
digitalWrite(geel,HIGH);
digitalWrite(groen,LOW);
digitalWrite(rood,LOW);
delay(3000);

// geel uit, rood 5 seconden aan
digitalWrite(geel,LOW);
digitalWrite(rood,HIGH);
delay(5000);

// rood uit en groen 5 seconden aan
digitalWrite(groen,HIGH);
digitalWrite(rood,LOW);
delay(5000);

// geel 3 seconden aan
digitalWrite(geel,HIGH);
digitalWrite(rood,LOW);
digitalWrite(groen,HIGH);
delay(2000);
}

ARDUINO opdrachten 1beweeg introARDUINO opdrachten 1 intro