SCHAKELING 01: BLINK

Dit is de zgn. Blink of “Hello World”opdracht.
Blink is het allereerste testje dat je doet op Arduino. Zo weet je ook of alles goed werkt.

NODIG

1 ARDUINOBORD
image
1 BREADBORD
image
1 LED (er zijn grote en kleine leds)
image
1 WEERSTAND
image
(bereken de waarde hier: http://techniek.flipperwinkel.nl/weerstand/5band.html)
2 DRADEN
ARDUINO PROGRAMMA IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)

EXTRA
delay wil zeggen, wacht, 1000 is 1 seconde

  • Pas  delay(1000); eens aan tot 500, wat gebeurd er dan
  • Wat gebeurd er als je delay op 1 zet, hoe komt dat?


FILMPJE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INFO
De eerste keer programmeren we in twee stukken.
In het eerste deel (de setup) vertellen we de Arduino welke onderdelen we gaan gebruiken. Arduino bereid zich dus voor op haar taak.
In het tweede deel vertellen we wat de Arduino moet doen.(de loop)

void setup()

{

 

}

dus……
void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

}

Hier begin je, de haakjes laat je staan.
tussen de accolades geef je aan welke poorten je nodig hebt en wat ze doen.
We noemen dit de setup informatie!

 

 

Hier begint de Setup

Hier begin je je programma informatie

Pin 13 geeft output, of te wel een signaal.

Hier eindigt jouw programma informatie

 

void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

De setup is hierboven besproken.

 

 

Hier begint het hoofdprogramma, de loop.
Let op dezelfde soort accolades.
digitalWrite en HIGH willen zeggen: zet aan
delay (1000) wil zeggen, vertraging van 1 sec
digitalWrite en LOW willen zeggen: zet uit
ook uit duurt 1 seconde

We noemen de onderstaande code een Sketch of schets:

void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(13, LOW);
delay(200);
}

TIP: neem de hoofdletters precies zo over anders werkt het niet.

HARDWARE
Hardware is het materiaal dat je nodig hebt.
Hier is dat een Arduino bord en een computerprogramma.

ARDUINO BORD 1b

Soms verschillen ze wel eens, meestal gebruiken wij een Uno (dit is een Duemilanove). In principe lijken ze toch wel erg op elkaar en is de werking bijna hetzelfde.

Korte uitleg van wat je ziet:
Digitaal I/O (bovenaan) Hier sluit je zaken op aan die voor de in en uitvoer dienen. Afhankelijk van de sketch (sketch is het programma dat je hebt geschreven) gebeurd er op een pin iets.
Dit zijn I/0 pinnen (input/output).
De pinnen 3-5-6-9-10 en 11 (staat ook een streepje voor op het UNO bordje) kunnen ook als analoge uitvoer dienen. Dit hangt natuurlijk weer van de sketch af. (Een sketch maak je met de IDE (is Arduino programma)

Pin 13 heeft een weerstand van 1 kΩ, dus kun je een ledje tussen pin 13 en GND aansluiten. (GND=ground, de aarde of -)

Analoge invoerpinnen (onderaan rechts A0 tot en met A5) Deze pinnen kunnen waarnemen, bijvoorbeeld herkennen ze een spanningsverandering door een sensor. Daarop kan gereageerd worden.


Software

De gratis software is een programma waarmee je een arduinobordje programmeert. Het is gratis te downloaden.1c
Men noemt dat ook wel een IDE (Integrated Development Environment)
Het programma ook wel de sketch genoemd stuur je naar je arduino bord.
De software vind je op: www.arduino.cc
Een veel voorkomend probleem bij het sturen van een sketch die niet wil uploaden is de poort. Ga in het programma naar -> Hulpmiddelen -> Poort en klik de com-poort aan.