Nadoen (stoplicht)

OPDRACHT 2    STOPLICHTEN
Bouw deze eerst na en maak vervolgens een tweede knop of dubbele lichten.
De schakeling (schets) is wat ingewikkelder, maar ook hierbij nogmaals de uitleg.

EINDWERKOPDRACHT

Neem eerst deze schakeling over.

nadoen

SCHETS

int rood = 13;        //variabele voor pin 13
int geel = 12;        //variabele voor pin 12
int groen= 11;        //variabele voor pin 11
int roodvoet= 10;     //variabele voor pin 10
int groenvoet= 9;     //variabele voor pin 9
int button = 8;       //variabele voor pin 8
int buttonStatus;     //variabele waarmee we kijken of de button is ingedrukt

void setup()
{
pinMode(rood, OUTPUT);       //output wil zeggen er komt stroom op
pinMode(geel, OUTPUT);
pinMode(groen, OUTPUT);
pinMode(roodvoet, OUTPUT);
pinMode(groenvoet, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);      //zorgt dat de button input is
digitalWrite(button, HIGH);  //en zorgt dat bij indrukken de button een signaal afgeeft
}

void loop()
{
//standaard staat groen aan en mogen auto’s rijden. Voetgangers moeten wachten
digitalWrite(rood, LOW);   
digitalWrite(geel, LOW);   
digitalWrite(groen, HIGH);   
digitalWrite(roodvoet, HIGH);
digitalWrite(groenvoet, LOW);

buttonStatus = digitalRead(button);  //controleer de hele tijd of de button wordt ingedrukt                   
if(buttonStatus == LOW)     //als (if) button wordt ingedrukt dan gebeurt onderstaande

{

delay(3000);                     //3 seconden wachten
digitalWrite(geel, HIGH);        //eerst geel voor de auto’s
digitalWrite(groen, LOW);        //groen is op uit gebleven
delay(1000);                     //wacht een seconde
digitalWrite(rood, HIGH);        //zet op rood voor auto’s
digitalWrite(geel, LOW);         //geel gaat nu uit
digitalWrite(roodvoet, LOW);     //rood voor wandelaars gaat uit
digitalWrite(groenvoet, HIGH);   //groen voor wandelaars gaat aan
delay(3000);                     //wacht drie seconden
delay(1000);                     //wacht een seconde en we beginnen bij begin van de loop

}

}

klik op afbeelding hierboven om Arduinobestand rechtstreeks te lezen